Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden NBA

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsOns kantoor is lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).


  Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de NBA van toepassing zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017.


Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.


Eigendom en copyrightDeze website is eigendom van Roodbol Accountant, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24469763.


Copyright 20202023 Roodbol Accountant